Bereid je nú voor op de toekomst na de coronacrisis

Bereid je nú voor op de toekomst na de coronacrisis

Bereid je nú voor op de toekomst na de coronacrisis

Bereid je nú voor op de toekomst na de coronacrisis

Bereid je nú voor op de toekomst na de coronacrisis

Als getalenteerde software engineer zitten creativiteit en innovatie in je DNA. In tijden van crisis wordt een extra beroep gedaan op deze eigenschappen. Het zit er namelijk dik in dat de coronapandemie – ook op het gebied van IT – voor nogal radicale verschuivingen gaat zorgen. Nadat het coronavirus de kop is ingedrukt, zullen onherroepelijk diverse innovatietrends de kop opsteken. Dus is het zaak om daar nu al op te anticiperen. Welke ontwikkelingen die belangrijke raakvlakken hebben met de IT-sector kunnen wij zoal verwachten?

Trend 1: Opkomst business design

Waar innovatie voorheen vooral draaide om nieuwe bedrijfsprocessen en nieuwe maaktechnologieën, is die vandaag de dag steeds meer klant- en businessmodel- gericht. Vragen zoals ‘Waar kunnen wij op inspringen?’, ‘Welke waardeproposities moeten wij lanceren?’, ‘Welke kanalen zijn relevant voor klanten?’ en ‘Gaan wij voor een subscription business model of on-demand?’ worden hierbij steeds relevanter. Het antwoord op dit soort vragen kun je vinden in business design: een nieuwe discipline die opereert op het snijvlak van klant, technologie en business.

Trend 2: Focus op empathie in plaats van technologie

Bij het ontwikkelen van innovatieve software-oplossingen ligt al snel het gevaar op de loer dat er een perfecte dienstverlening wordt gebouwd voor een niet-bestaand probleem. Met name bij veel start-ups zie je dat onvoldoende is onderzocht of er ook daadwerkelijke behoefte is voor de IT-oplossing die zij hebben bedacht. Het je kunnen verplaatsen in de behoeften van de potentiële klant, onderzoeken tegen welke problemen zij aanlopen en waar zij echt naar op zoek zijn wordt steeds belangrijker voor het welslagen van digitale innovaties. Kortom, in plaats van technologie komt de focus steeds meer te liggen op empathie.

Trend 3: Meer aandacht voor design van emoties

Tot op heden stond bij het ontwikkelen van software vooral het overtreffen van de verwachtingen op het gebied van User Experience voorop. Maar in het toekomstige IT-landschap gaat het niet meer alleen om zaken als gebruikersgemak, logische transities en responsive formaten. Nee, het gaat nog een stapje verder door ook de focus te leggen op wat in marketingtermen ‘design van emoties’ heet: het bewust inspelen op de gewenste emotie die de dienstverlening beoogt op te wekken. Een bekend voorbeeld hiervan zijn on-demand taxidiensten die met ‘design for trust’ bij hun klanten een gevoel van vertrouwen willen creëren.

Trend 4: Creatieve online business-modellen

Creatieve business-modellen gaan steeds meer het beeld bepalen. Online platforms die hun dienstverlening bouwen op andermans resources – waarvan booking.com een bekend voorbeeld is – zijn inmiddels niet meer weg te denken. Maar daarnaast zie je hierop steeds meer varianten verschijnen, zoals:

  • Product-service combinaties die afgerekend worden via een abonnementmodel.
  • Huren in plaats van kopen, waarbij toegang tot het product wordt geboden.
  • Variabele prijzen: bekend van online aanbieders, maar nu ook steeds meer zichtbaar bij sommige winkels en pompstations.

Trend 5: Experimenteren wordt de norm

Binnen de IT-wereld is ‘trial and error’ een beproefde methode van probleemoplossing. Dat treft, want in een toenemend gedigitaliseerde wereld wordt deze experimenteervreugde bij het ontwikkelen van innovatieve online oplossingen steeds crucialer om te blijven overleven. Nu al heeft de coronacrisis de digitalisering van onze dagelijkse werkzaamheden in een stroomversnelling gebracht. Want wie zit niet in een steile leercurve met Teams, Zoom of een andere vergelijkbare app? Voor de technisch leiders van de toekomst zijn creativiteit en out of the box-denken dan ook meer dan ooit van essentieel belang om de concurrentie een stap voor te blijven.

Bereid je voor op uitdagingen

Bereid je tijdig voor op de IT-uitdagingen die ons na de coronacrisis staan te wachten. Wil je hierover méér weten? Neem dan contact met ons op.