fbpx

Overbruggen generatiekloven versterkt onderling begrip

Overbruggen generatiekloven versterkt onderling begrip

Overbruggen generatiekloven versterkt onderling begrip

Overbruggen generatiekloven versterkt onderling begrip

Overbruggen generatiekloven versterkt onderling begrip

In het vorige blog zagen wij wat de typische verschillen zijn tussen medewerkers van diverse generaties. Wellicht speelt dat ook binnen je eigen IT-afdeling. Die kenmerkende eigenschappen van elke leeftijdsgroep hoeven echter geenszins een belemmering te zijn voor een soepele samenwerking. Integendeel, door bewust in te spelen op de specifieke behoeften van elke generatie, kweek je meer onderling begrip en haal je het beste uit je mensen naar boven.

Volgende carrièrestap

Millennials, babyboomers, de generatie Z, de vijftigers et cetera: nog nooit eerder was de diversiteit op de werkvloer zo groot als nu. Zoals we al eerder lazen in één van onze eerdere blogs, hebben al deze generaties zo hun eigen manier van denken en werken. En dat heeft op zijn beurt weer zijn weerslag op de manier waarop deze generaties tegen hun huidige werkplek aankijken. Zo zijn de generatie Z en millennials – de jongste categorieën medewerkers – vaak al bezig met de volgende stap in hun carrière. De babyboomer daarentegen, die vaak al tientallen jaren in het bedrijf aanwezig is, zal eerder denken: ‘Ga eerst eens hard werken en laat zien wat je kunt’.

Kritische generatie Z

De kunst is om ondanks deze generatieverschillen alle medewerkers in je team toch soepel te laten samenwerken. Daarvoor is het nodig om in te spelen op de behoefte van iedere generatie. Zo hechten millennials veel waarde aan een inspirerende en uitdagende werkomgeving. Bij medewerkers van de generatie Z, die overal kritische vraagtekens bij stellen, is het voor jou als manager belangrijk om hen actief mee te nemen in jouw beslissingen. Wil je de generatie Y – de midden dertigers en veertigers – tevreden houden? Dan moet je proberen om bepaalde processen te versnellen, want deze leeftijdsgroep heeft doorgaans een hekel aan stroperige bedrijfsprocessen. De generatie Y – dat zijn de huidige vijftigers – is meestal gewend aan nogal hiërarchische omgangsvormen en zou gestimuleerd moeten worden om collega’s wat meer als hun gelijke te zien. Ervaren babyboomers tot slot zouden meer de samenwerking moeten zoeken met millennials en de generatie Z, vooral omdat zij net als deze generaties openstaan voor verandering en hen hierbij kunnen helpen.

Praktische tips

Om de generatiekloven in je team te overbruggen, volgen hier nog enkele praktische tips:

Laat medewerkers zelf hun favoriete communicatiekanaal kiezen

Verschillende generaties hebben ook verschillende voorkeuren om van bepaalde communicatiekanalen gebruik te maken. Veel millennials zweren bijvoorbeeld bij WhatsApp, terwijl de babyboomer misschien de e-mail nog steeds als enige serieuze communicatiemiddel op de werkvloer ziet. Leg in elk geval geen communicatiekanaal van bovenaf op. Want mensen communiceren intuïtief via het communicatiekanaal van hun voorkeur, of dat nu e-mail, WhatsApp, Instagram, LinkedIn, Twitter, Microsoft Teams of Yammer is. Uiteraard is het wel goed dat je als team gezamenlijk een bepaalde standaard kiest. Anders krijg je wellicht alsnog onbegrip over en weer.

Laat medewerkers hun eigen technologie kiezen

‘One-size-fits-all’ is allang niet meer van deze tijd als het gaat om het gebruik van apparatuur door medewerkers. Een voorbeeld: je kunt een jonge IT’er die een appartement met huisgenoten deelt wel een complete thuiswerkplek met een groot scherm bieden, maar misschien heeft diegene daar helemaal geen plek voor. Zo iemand werk misschien niet eens thuis, maar klapt liever een laptop open in een koffietent.

Leer elkaar echt kennen

Je medewerkers spreken elkaar, in fysieke vorm, relatief weinig met het hele team fysiek bij elkaar. Er werken altijd wel mensen vanuit huis of ze zijn een dagje niet aanwezig. Elkaar in een zo compleet mogelijke setting spreken gebeurt anno nu vaak vooral tijdens online Stand-ups. Want werken in virtuele teams – bijvoorbeeld in de vorm van een werkbespreking via Teams of Skype – is van deze tijd, zeker in de coronacrisis. Laten we daarnaast ook niet vergeten dat we elkaar veel beter leren kennen in een informele setting. Juist in tijden van het op afstandwerken, zijn teambuilding of andere passende groepsuitjes, extra belangrijk om meer over elkaars achtergrond te weten te komen. En pas dan kunnen generatiekloven echt worden gedicht.

Neem de leiding

Wil je ook de leiding nemen in het overbruggen van generatiekloven op de werkvloer? Harvest kan je hierin begeleiden. Neem contact met ons op.