fbpx

Tekort aan IT-docenten door niet voldoende promoten leraarschap

Tekort aan IT-docenten door niet voldoende promoten leraarschap

Tekort aan IT-docenten door niet voldoende promoten leraarschap

Tekort aan IT-docenten door niet voldoende promoten leraarschap

Tekort aan IT-docenten door niet voldoende promoten leraarschap

Er is een tekort aan goede IT-docenten in het voortgezet onderwijs. Doordat op Nederlandse universiteiten het leraarschap vaak niet wordt aangeprezen, kiezen veelbelovende IT’ers liever voor het bedrijfsleven. Om meer IT-studenten voor een baan in het onderwijs te interesseren, is een positievere beeldvorming van het leraarschap noodzakelijk.

Leraarschap niet gestimuleerd

Het is immers een mooi beroep dat veel voldoening geeft. De praktijk wijst echter uit dat op bètafaculteiten van Nederlandse universiteiten IT-studenten bepaald niet worden gestimuleerd om leraar te worden. Met als direct gevolg dat het lerarentekort in het voortgezet onderwijs oploopt. Daarom hebben de Universiteit Leiden, Rijksuniversiteit Groningen en de TU Delft onderzocht hoe de instroom in de lerarenopleiding bij informatica en andere bètavakken kan worden vergroot. Het is een onderzoek dat toevallig mooi aansluit op het ontstaan van Harvest, dat een passie heeft voor het doceren van kennis aan jong talent.

Mythe ontkracht

Voor het gezamenlijk onderzoek van de drie universiteiten werden onder meer een kleine duizend bètastudenten ondervraagd. Wat daarbij opviel, is dat zich onder de studenten met de beste studieresultaten ook veel talenten bevonden met interesse in het leraarschap. Volgens de onderzoekers ontkracht dit de hardnekkige mythe dat over het algemeen alleen de slechter presterende studenten interesse hebben om later het onderwijs in te gaan. Tegelijkertijd gaven veel van de ondervraagde studenten aan dat er binnen universiteiten vaak wordt neergekeken op de lerarenopleiding en dat er soms zelfs sprake is van een zekere minachting voor een carrière in het onderwijs in vergelijking met een loopbaan in de wetenschap. De conclusie van de onderzoekers is dan ook dat bètafaculteiten actief moeten werken aan een positievere beeldvorming over het onderwijs en het leraarschap. Bijvoorbeeld door meer voorlichting te geven aan studenten over lerarenopleidingstrajecten en het lerarenberoep. Alleen zo kan op den duur het tekort aan IT-docenten in het voortgezet onderwijs worden opgelost.

Verder praten?

Wil je graag meer informatie of vrijblijvend sparren? Neem contact met ons op. We staan graag aan de wieg van talentontwikkeling.