fbpx

Dreigend tekort aan Nederlandse IT’ers doordat talent vlucht

Dreigend tekort aan Nederlandse IT’ers doordat talent vlucht

Dreigend tekort aan Nederlandse IT’ers doordat talent vlucht

Dreigend tekort aan Nederlandse IT’ers doordat talent vlucht

Dreigend tekort aan Nederlandse IT’ers doordat talent vlucht

Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het binnenhalen van IT-talent een hele klus. Het beleid van Nederlandse universiteiten, die bij opleidingen voor kunstmatige intelligentie een numerus fixi hanteren, maakt het er niet gemakkelijker op. Veel Nederlands IT-talent dat voor een AI-opleiding tevergeefs aanklopt bij een universiteit, zoekt daardoor zijn heil over de grens. Ook al omdat daar soms betere carrièreperspectieven zijn. Hoe kan deze talentvlucht naar het buitenland een halt worden toegeroepen?

War on Talent

Binnen de IT-wereld, en dan met name op het gebied van kunstmatige intelligentie, is een internationale wedloop gaande. Ons omringende landen, waaronder Frankrijk en Duitsland, stellen alles in het werk om de allerbeste toptalenten op dit gebied aan te trekken. In deze ‘War on Talent’ dreigt Nederland het onderspit te delven. Één van de oorzaken daarvan is de numerus fixi die geldt bij alle Nederlandse instellingen met een geaccrediteerde AI-opleiding. In de praktijk komt dit erop neer dat wanneer zich achthonderd studenten aanmelden voor een AI-opleiding, daarvan zo’n zeshonderd studenten niet worden toegelaten. Met als logisch gevolg dat die studenten hun heil elders zoeken, bijvoorbeeld in Frankrijk of Duitsland waar zij wel met open armen worden ontvangen. Zo’n student denkt dan al gauw: ‘Wauw, daar moeten we zijn, want dáár gebeurt het!’ Bovendien zijn de arbeidsvoorwaarden en de carrièreperspectieven er vaak beter dan in Nederland. Dit wetende, is het niet zo verwonderlijk dat veel Nederlandse werkgevers moeite hebben met het aantrekken van veelbelovend IT-talent.

Oplossing: verhoging collegegeld

De vraag is nu: wat te doen tegen deze ongewenste talentvlucht van Nederlandse IT’ers? Onderwijskundigen pleiten ervoor om de bijdrage van de overheid aan de AI-opleidingen op Nederlandse universiteiten fors te verhogen. Want daardoor zouden deze onderwijsinstellingen tenminste ook de faciliteiten kunnen financieren om achthonderd in plaats van tweehonderd studenten op te leiden. Alleen zo houd je het eigen, Nederlands IT-talent binnen de deur en komen deze broodnodige data talenten na voltooiing van hun studie ook beschikbaar voor de Nederlandse arbeidsmarkt.

Op zoek naar Nederlandse IT’ers?

Heb je ook moeite met het aantrekken van Nederlandse IT’ers? Harvest helpt je bij de werving van getalenteerde software en data engineers! Neem contact met ons op.